Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een lening te verkrijgen.

VOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar oud zijn.
 •  Wees goed van karakter, zelfs als dit betekent dat u een verplichting moet nakomen.
 •  Hebben een minimale maandelijkse inkomstenbron van € 500.
 • Een verstrekte lening die niet wordt terugbetaald binnen de looptijd van het contract, leidt tot gerechtelijke procedures. De overdrachtstermijn is maximaal 48 uur.
DOMITIA GROUP 2024 - 2025

Andere voorwaarden of procedures

RENTETARIEVEN

Vast jaarlijks rentepercentage variërend van 1% tot 3% afhankelijk van het gevraagde bedrag en de duur van de terugbetaling, zonder administratieve kosten.

DUUR VAN DE LENING. De looptijd van uw lening mag niet langer zijn dan 30 jaar. De looptijd van uw lening mag niet langer zijn

BEGIN VAN MAANDELIJKSE OPNAMES

Aan de kredietnemer wordt een gratieperiode verleend voordat de maandelijkse of jaarlijkse terugbetaling na het verkrijgen van de lening begint. Een aflossingsvrije periode is 3 maanden tot 12 maanden om de lener in staat te stellen zijn project te voltooien voordat hij begint met het terugbetalen van de lening

VERVROEGDE AFLOSSING

Of u nu een doorlopende lening of een persoonlijke lening hebt gekocht, u kunt het verschuldigde bedrag of een deel ervan op elk moment en zonder extra kosten terugbetalen. Of het nu gaat om een ​​tijdelijk contract, een professioneel contract, een leercontract of zelfs een contract voor bepaalde tijd, wij kunnen u helpen

TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN

 • Duplex gescande identiteitsdocumenten.
 • Kopie van een bankverklaring (RIB) of post (RIP) identiteitsverklaring.
 • Laatste elektriciteitsrekening of enig ander gelijkwaardig document dat uw adres kan rechtvaardigen.
 • Laatste salarisstrook of een ander document dat uw maandelijkse inkomen kan rechtvaardigen.
 • Minimaal 18 jaar oud zijn.

LENING EN VERZEKERINGSCONTRACT

De lener moet een leningsovereenkomst en een kredietverzekeringscertificaat ondertekenen. Deze verzekering dekt u in geval van overlijden, volledig en onomkeerbaar verlies van autonomie en totale arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval (nr. 0081 FACL), en verlies van werk als gevolg van gecompenseerd ontslag.

VOORWAARDEN

 •  Minimaal 18 jaar oud zijn.
 •  Wees goed van karakter, zelfs als dit betekent dat u een verplichting moet nakomen.
 •  Hebben een minimale maandelijkse inkomstenbron van € 500.
 • Een verstrekte lening die niet wordt terugbetaald binnen de looptijd van het contract, leidt tot gerechtelijke procedures. De overdrachtstermijn is maximaal 48 uur.